USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 228

k odpovědi 1. místopředsedy vlády ČSSR JUDr. Jána Čarnogurského a místopředsedy vlády ČSSR pověřeného řízením ministerstva zemědělství a výživy ČSSR MVDr. Oldřicha Burského na interpelaci poslance Sněmovny lidu MVDr. Jiřího Ládra přednesenou na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. ledna 1990 (tisk 275)

Sněmovna lidu projednala na 25. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. března 1990 odpověď 1. místopředsedy vlády ČSSR JUDr. Jána Čarnogurského a místopředsedy vlády ČSSR pověřeného řízením ministerstva zemědělství a výživy ČSSR MVDr. Oldřicha Burského na interpelaci poslance Sněmovny lidu MVDr. Jiřího Ládra.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky bere na vědomí odpověď 1. místopředsedy vlády ČSSR JUDr. Jána Čarnogurského a místopředsedy vlády ČSSR MVDr. Oldřicha Burského na interpelaci poslance Sněmovny lidu MVDr. Jiřího Ládra přednesenou na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. ledna 1990.

Kubeš v. r., Krátká v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP