USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 229

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. března 1990

Sněmovna lidu dne 14. března 1990 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. března 1990 s tímto programem:

1. Vládní návrh, kterým se mění a doplňuje branný zákon (tisk 283) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 299)

2. Vládní návrh zákona o civilní službě (tisk 282) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 298)

3. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti (tisk 284) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 300)

4. Odpověď 1. místopředsedy vlády ČSSR JUDr. Jána Čarnogurského a místopředsedy vlády ČSSR pověřeného řízením ministerstva zemědělství a výživy ČSSR MVDr. Oldřicha Burského na interpelaci poslance Sněmovny lidu MVDr. Jiřího Ládra přednesenou na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. 1. 1990 (tisk 275)

5. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 2. do 13. března 1990 (tisk 288)

6. Otázky a podněty poslanců.

Šoltés v. r., Kubeš v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP