USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 251

k návrhu na vytvoření společného výboru pro dohodovací řízení k návrhu ústavního zákona o změně názvu Československé socialistické republiky (tisk 348)

Sněmovna lidu na 26. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. března 1990 zvolila tyto poslance členy společného výboru pro dohodovací řízení:

JUDr. Ľudovít Kmeť

JUDr. Zdeněk Masopust

PhDr. Jaroslav Šabata

Petr Kučera

PhDr. Milan Šútovec

Ing. Pavol Balgavý

Ing. Konstantin Viktorín

PhDr. Václav Benda

MUDr. Ľudovít Baldovský

JUDr. Lubomír Fanta


Kubeš v. r., Krátká v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 261

k návrhu na vytvoření společného výboru pro dohodovací řízení

Sněmovna národů na 26. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. března 1990 zvolila členy výboru pro dohodovací řízení poslance

zvolené v České republice

Blanku Hykovou

Prof. JUDr. Eduarda Vlčka

JUDr. Vladimíra Mikule

Ing. Jaroslava Cuhru

Ing. Miloše Zemana

zvolené ve Slovenské republice

Jaroslava Lentvorského

Ing. Jozefa Kučeráka

RNDr. Romana Zelenaye, CSc.

Doc. JUDr. Jozefa Oleje, CSc.

Michala Sýkoru

Kocinová v. r., Janočko v. r.
Stank v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP