USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 277

k odpovědi ministra práce a sociálních věcí ČSFR Petra Millera na interpelaci poslankyně

Sněmovny lidu Ruženy Gdovinové (tisk 378) (interpelace tisk 291)

Sněmovna lidu projednala na 27. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. dubna 1990 odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR Petra Millera na interpelaci poslankyně Sněmovny lidu R. Gdovinové.

Federální shromáždění Československé federativní republiky bere na vědomí odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR Petra Millera na interpelaci poslankyně Sněmovny lidu Ruženy Gdovinové.

Krátká v. r., Kubeš v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP