USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 278

k návrhu na složení společného výboru pro dohodovací řízení k návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČSFR a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci (tisk 296)

Sněmovna lidu na 27. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 18. dubna 1990 zvolila poslance

Ľudovíta Baldovského

Josefa Bartončíka

Michala Dymáčka

Michala Geciho

Miroslava Janstu

Ľudovíta Kmetě

Jiřího Ládra

Jána Langoše

Jiřího Nového

členy výboru pro dohodovací řízení k návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČSFR a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci.

Šoltés v. r., Kubeš v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP