USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 1

ke zprávě o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění (tisk 1)

Sněmovna národů na své 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986 podle čl. 58 ústavního zákona o čs. federaci č. 143/1968 Sb. vzala na vědomí zprávu o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění.

Kocinová v. r., Rusnák v. r.

ověřovatelé

Hanes v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP