USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 2

k návrhu volebního řádu k tajné volbě předsedy a místopředsedy Sněmovny národů, členů předsednictva a předsedů výborů Sněmovny národů, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění, předloženému předsednictvem Federálního shromáždění (tisk 2)

Sněmovna národů na své 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986

schválila

volební řád k tajné volbě předsedy a místopředsedy Sněmovny národů, členů předsednictva a předsedů výborů Sněmovny národů, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění podle návrhu předsednictva Federálního shromáždění.

Kocinová v. r., Rusnák v. r.

ověřovatelé

Hanes v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP