USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 3

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu šestičlenné volební komise k tajné volbě předsedy a místopředsedy Sněmovny národů, členů předsednictva a předsedů výborů Sněmovny národů, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění (tisk 4)

Sněmovna národů na své 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986 podle § 3 odst. 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění

zvolila

členy volební komise tyto poslance:

Jaroslava Brabce, Pavlu Čáslavskou, Vieru Gogovou, Evžena Krauskopfa, Jána Pampúcha, Juraje Turošíka.

Kocinová v. r., Rusnák v. r.

ověřovatelé

Hanes v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP