USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 4

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na zřízení výboru mandátového a imunitního Sněmovny národů a na volbu jeho předsedkyně (tisk 4)

Sněmovna národů na své 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986 podle § 4 odst. 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění

I.

zřídila

výbor mandátový a imunitní Sněmovny národů

II.

zvolila

poslankyni Boženu Kocinovou

předsedkyní výboru mandátového a imunitního Sněmovny národů.

Kocinová v. r., Rusnák v. r.

ověřovatelé

Hanes v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP