USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 5

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu členů výboru mandátového a imunitního Sněmovny národů (tisk 4)

Sněmovna národů na své 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986 podle § 3 odst. 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění

zvolila

členy výboru mandátového a imunitního Sněmovny národů tyto poslance:

Josefa Andrše

Vladimíra Golabu

Pavlu Čáslavskou

Jozefa Hrebíka

Františka Habáně

Zdenka Kováče

Annu Hrabíkovou

Viliama Kožíka

Marii Řehkovou

Zoltána Sidó

Emu Šarišskou.

Kocinová v. r., Rusnák v. r.

ověřovatelé

Hanes v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP