USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODU

č. 6

k návrhu výboru mandátového a imunitního Sněmovny národů na ověření platnosti volby poslanců Sněmovny národů

Sněmovna národů na své 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986 podle čl. 47 ústavního zákona o čs. federaci č. 143/1968 Sb. ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb. ověřila platnost volby poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice a Slovenské socialistické republice ve všeobecných volbách, konaných ve dnech 23. a 24. května 1986.

Kocinová v. r., Rusnák v. r.

ověřovatelé

Hanes v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP