USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 8

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na zřízení dalších výborů Sněmovny národů (tisk 4)

Sněmovna národů na své 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986 podle § 67 odst. 1 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění zřídila kromě výboru mandátového a imunitního tyto další výbory:

ústavně právní

zahraniční

branný a bezpečnostní

pro plán a rozpočet

pro průmysl, dopravu a obchod

pro zemědělství a výživu

pro kulturu a výchovu

pro sociální politiku.

Kocinová v. r., Rusnák v. r.

ověřovatelé

Hanes v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP