USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 9

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na stanovení počtu členů předsednictva Sněmovny národů a k návrhu na volbu místopředsedy Sněmovny národů a dalších členů předsednictva Sněmovny národů (tisk 4)

Sněmovna národů na své 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986 podle § 63 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění

I.

stanovila,

aby předsednictvo Sněmovny národů bylo šestičlenné v tomto složení:

předseda

místopředseda

čtyři členové předsednictva

II.

zvolila

poslance Václava Štáfka

místopředsedou Sněmovny národů

poslance Karola Daráže

členem předsednictva Sněmovny národů

poslankyni Helenu Ivaničovou

členkou předsednictva Sněmovny národů

poslance Zdeňka Sytného

členem předsednictva

poslance Eduarda Vlčka

členem předsednictva

Kocinová v. r., Rusnák v. r.

ověřovatelé

Hanes v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP