USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODU

č. 11

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu 20 poslanců Sněmovny národů členy předsednictva Federálního shromáždění (tisk 4)

Sněmovna národů na své 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986 podle čl. 56 ústavního zákona o čs. federaci č. 143/1968 Sb.

zvolila

členy předsednictva Federálního shromáždění tyto poslance:

Antonína Himla

Aloise Humla

Blanku Hykovou

Jaroslava Jenerála

Marii Kabrhelovou

Danu Kancírovou

Josefa Kempného

Jindřicha Poledníka

Václava Štáfka

Tomáše Trávníčka

zvolené v České socialistické republice

Jozefa Csémiho

Vieru Gogovou

Dalibora Hanese

Emila Hojnoše

Irenu Horečnou

Jána Janíka

Jána Marka

Viliama Šalgoviče

Jozefa Šimútha

Dezidera Zagibu

zvolené ve Slovenské socialistické republice.

Kocinová v. r., Rusnák v. r.

ověřovatelé

Hanes v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP