USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 12

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu členů výborů Sněmovny národů (tisk 4)

Sněmovna národů na své 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986 podle § 67 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění

zvolila členy výborů

1. do výboru ústavně právního byli zvoleni poslanci:

Hyková Blanka

Comba Jozef

Hrdličková Marie

Hlaď Imrich

Jenerál Jaroslav

Hornáčková Dana

Kantorová Hana

Kollárová Alžbeta

Krauskopf Evžen

Micovčin Vasil

Nemec Anton

Pampúch Ján

Samec František

Passia Dušan

Šmehlíková Jaroslava

Sidó Zoltán

Vlček Eduard

Stank Jozef

2. do výboru zahraničního byli zvoleni poslanci:

Himl Antonín

Štáfek Václav

Hrbotický Jaroslav

Šutka Mikuláš

Marešová Anna

Švestka Bedřich

Rusov Karel

Dobrovolný Jozef

Hlaváč Anton

Požgaiová Alena

Kožík Viliam

Prievozníková Irena

Liščák Vladislav

Turošík Juraj

3. do výboru branného a bezpečnostního byli zvoleni poslanci:

Blahník Miloslav

Muržic Anton

Čáslavská Pavla

Nejezchleb Richard

Čubár Václav

Nemcsková Helena

Trochtová Dana

Šarišská Ema

Vacek Miroslav

Zagiba Dezider

4. do výboru pro plán a rozpočet byli zvoleni poslanci:

Brabec Jaroslav

Andrejová Terézia

Frýbortová Dagmar

Balog Ernest

Hrabíková Anna

Csémi Jozef

Klůzová Vítězslava

Fundák Jozef

Lietavská Zdeňka

Hrubjak Ivan

Peklo Miloš

Ivaničová Helena

Říman Josef

Mede Gejza

Servus Bohumil

Štancel Miloslav

Vomastek Zdeněk

Štefánik Marián

Zahradník Jindřich

Várady Michal

5. do výboru pro průmysl, dopravu a obchod byli zvoleni poslanci:

Dýčková Hana

Sytný Zdeněk

Dvořák Ladislav

Trejbal Josef

Habáň František

Žižka Jaroslav

Haičman Oldřich

Balla Zoltán

Juchelka Jiří

Blažej Anton

Křenek Drahoslav

Daráž Karol

Kukrál Stanislav

Golab Vladimír

Strnadová Jindřiška

Hojnoš Emil

Hrebík Jozef

Martinčičová Viera

Mráz Ladislav

Pargáč Lambert

Pažická Irena

Zán Ján

6. do výboru pro zemědělství a výživu byli zvoleni poslanci:

Balánová Irena

Buban Slavko

Benešová Zdeňka

Kováč Zdenek

Kancírová Dana

Pálová Viola

Macek Božík

Parkanský Karol

Řehková Marie

Rusnák Michal

Řičánková Anděla

Šagát Jozef

Veselá Jana

Škoviera Šimon

Zíka Miloslav

Vargová Anna

7. do výboru pro kulturu a výchovu byli zvoleni poslanci:

Andrš Josef

Borisová Zdena

Bočková Jiřina

Dvorský Jozef

Návratová Hana

Lefflerová Nina

Stütz František

Nováček Zdenko

Šuterová Věra

Riško Ján

Veselá Jiřina

Vitézová Erika

8. do výboru pro sociální politiku byli zvoleni poslanci:

Erban Evžen

Gogová Viera

Hanák Stanislav

Horečná Irena

Huml Alois

Konvit Ján

Kocinová Božena

Silvanová Eva

Michlová Hana

Šádek František

Slavětínský Milan

Trško Štefan.

Kocinová v. r., Rusnák v. r.

ověřovatelé

Hanes v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP