USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 13

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu ověřovatelů Sněmovny národů (tisk 4)

Sněmovna národů na své 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986 podle § 4 odst. 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění

zvolila

ověřovateli Sněmovny národů tyto poslance:

Vítězslavu Klůzovou

Boženu Kocinovou

Jindřišku Strnadovou

Janu Veselou

Ernesta Baloga

Jána Pampúcha

Irenu Pažickou

Michala Rusnáka.

Kocinová v. r., Rusnák v. r.

ověřovatelé

Hanes v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP