USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODU

č. 25

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na volbu šestičlenné volební komise k tajné volbě předsedy Sněmovny národů, člena předsednictva Federálního shromáždění a místopředsedy Federálního shromáždění

Sněmovna národů na své 2. schůzi dne 23. března 1987

zvolila

členy volební komise tyto poslance:

Pavlu Čáslavskou, Vieru Gogovou, Evžena Krauskopfa, Jána Pampúcha, Zdeňka Sytného, Juraje Turošíka.

Kocinová v. r., Pampúch v. r.

ověřovatelé

v z. Štáfek v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP