USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 26

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu předsedy Sněmovny národů

Sněmovna národů na své 2. schůzi dne 23. března 1967

zvolila

poslance Jána Janíka

předsedou Sněmovny národů.

Kocinová v. r., Pampúch v. r.

ověřovatelé

v z. Štáfek v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP