USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODU

č. 27

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu člena předsednictva Federálního shromáždění

Sněmovna národů na své 2. schůzi dne 23. března 1987

zvolila

poslance Antona Blažeje

členem předsednictva Federálního shromáždění.

Kocinová v. r., Pampúch v. r.

ověřovatelé

v z. Štáfek v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP