USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 34

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na volbu poslanců do výboru Sněmovny národů

Sněmovna národů na své 3. schůzi dne 19. května 1987

zvolila

poslance

Evžena Erbana

Dalibora Hanese

členy výboru ústavně právního Sněmovny národů.

Kocinová v. r., Pažická v. r.

ověřovatelé

Janík v. r.

předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP