USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 63

k návrhu výboru mandátového a imunitního Sněmovny národů na ověření platnosti volby ve volebním obvodu č. 48 pro volby do Sněmovny národů

Sněmovna národů na své 4. schůzi dne 19. dubna 1988 ověřila platnost volby

poslance Miroslava Zavadila

zvoleného dne 25. března 1988 ve volebním obvodu č. 48.

Kocinová v. r., Veselá v. r.

ověřovatelé

Janík v. r.

předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP