USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 64

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na volbu šestičlenné volební komise k tajné volbě člena předsednictva Federálního shromáždění

Sněmovna národů na své 4. schůzi dne 19. dubna 1988

zvolila

členy volební komise tyto poslance:

Pavlu Čáslavskou, Vieru Gogovou, Evžena Krauskopfa, Jána Pampúcha, Zdeňka Sytného, Juraje Turošíka.

Kocinová v. r., Veselá v. r.

ověřovatelé

Janík v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP