USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 65

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu člena předsednictva Federálního shromáždění

Sněmovna národů na své 4. schůzi dne 19. dubna 1988

zvolila

poslance Miroslava Zavadila

členem předsednictva Federálního shromáždění.

Kocinová v. r., Veselá v. r.

ověřovatelé

Janík v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP