USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 96

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 8. a 9. listopadu 1988

Sněmovna národů dne 8. listopadu 1988 schválila návrh předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 8. a 9. listopadu 1988 s tímto pořadem:

1. Zpráva předsedy Federálního shromáždění (tisk 99) o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku a o památných a významných dnech (tisk 98)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani (tisk 103)

3. Vládní návrh zákona o zemědělské dani (tisk 102)

4. Vládní návrh zákona o podniku se zahraniční majetkovou účastí (tisk 101) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 105)

5. Vládní návrh zákona o ochranných známkách (tisk 75) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 97)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 144/1970 Sb. o Státní bance československé (tisk 96)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Nikaragujskou republikou, podepsaná v Managui dne 15. června 1988 (tisk 93)

8. Zpráva Nejvyššího soudu ČSSR a generálního prokurátora ČSSR o stavu socialistické zákonnosti (tisk 91)

9. Vládní návrh ústavního zákona o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou (tisk 90)

10. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím Španělska o ochraně označení původu, údajů o původu a jiných zeměpisných označení, podepsaná v Madridu dne 2. února 1988 (tisk 87)

11. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 17. června do 7. listopadu 1988 (tisk 104).

Kocinová v. r., Rusnák v.r.
Janík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP