USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 97

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na složení komise poslanců k přípravě usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky

Sněmovna národů na 11. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 8. listopadu 1988

zvolila

poslance

Gogovou Vieru

Hykovou Blanku

Křenka Drahoslava

Štáfka Václava

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky.

Kocinová v. r., Rusnák v. r.
Janík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP