USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 99

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na složení komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě Nejvyššího .soudu Československé socialistické republiky a generálního prokurátora Československé socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti

Sněmovna národů na 11. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 8. listopadu 1988

zvolila

poslance

Horečnou Irenu

Samce Františka

Vlčka Eduarda

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě Nejvyššího soudu ČSSR a generálního prokurátora ČSSR o stavu socialistické zákonnosti.

Kocinová v. r., Rusnák v. r.
Janík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP