USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 110

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech

13. a 14. prosince 1988

Sněmovna národů dne 13. prosince 1988 schválila návrh předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 13. a 14. prosince 1988 s tímto pořadem:

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1989 (tisk 120)

2. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 126/1970 Sb., o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky (tisk 112)

3. Vládní návrh zákona o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy (tisk 111) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 124)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce (tisk 100) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 122)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře (tisk 121)

6. Návrhy předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR

- na odvolání z funkce místopředsedkyně Nejvyššího soudu ČSSR a na volbu soudce a místopředsedy Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 113)

- na volbu soudců Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 119)

- na zproštění funkcí soudců z povolání vojenských soudů a na volbu soudců z povolání vojenských soudů (tisk 106)

- na zproštění funkce soudce z povolání vojenského soudu (tisk 114)

7. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 10. listopadu do 12. prosince 1988 (tisk 123).

Kocinová v. r., Jana Veselá v. r.
Janík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP