USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 120

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 21. a 22. března 1989

Sněmovna národů dne 21. března 1989 schválila návrh předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 21. a 22. března 1989 s tímto pořadem:

1. Zpráva ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky k zásadním otázkám zahraniční politiky

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou, podepsaná v Pekingu dne 5. září 1988 (tisk 115)

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci, podepsaná v Pchjongjangu dne 11. září 1988 (tisk 116)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Pchjongjangu dne 11. září 1988 (tisk 117)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou, podepsaná v Pchjongjangu dne 11. září 1988 (tisk 118)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy, podepsaná v Praze dne 21. června 1988 (tisk 127)

7. Volba člena předsednictva Federálního shromáždění

8. Návrh zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění (tisk 125) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 133)

9. Návrh zákona o poslancích Federálního shromáždění (tisk 126) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 134)

10. Zpráva předsedy Federálního shromáždění (tisk 130) o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku (tisk 129)

11. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu soudce Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 135)

12. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 15. prosince 1988 do 20. března 1989 (tisk 126)

Klůzová v. r., Kocinová v. r.
Janík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP