USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 121

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na složení komise poslanců k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR k zásadním otázkám zahraniční politiky

Sněmovna národů na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. března 1989

zvolila

poslance

Hlaváče Antona

Hrbotického Jaroslava

Trávníčka Tomáše

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR k zásadním otázkám zahraniční politiky.

Klůzová v. r., Kocinová v. r.
Janík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP