USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 131

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na volbu šestičlenné volební komise k tajné volbě člena předsednictva Federálního shromáždění

Sněmovna národů na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. března 1989

zvolila

členy volební komise tyto poslance:

Ernesta Baloga, Jaroslava Brabce, Pavlu Čáslavskou, Irenu Pažickou, Evžena Krauskopfa, Jozefa Stanka.

Kocinová v. r., Rusnák v. r.
Janík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP