USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 132

k návrhu předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu člena předsednictva Federálního shromáždění

Sněmovna národů na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. března 1989

zvolila

poslance Jána Pampúcha

členem předsednictva Federálního shromáždění.

Kocinová v. r., Rusnák v. r.
Janík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP