USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 135

k návrhu výboru mandátového a imunitního Sněmovny národů na ověření platnosti volby ve volebních obvodech č. 15, č. 24, č. 53, č. 62, č. 66, č. 68, č. 92 a č. 118 pro volby do Sněmovny národů

Federálního shromáždění

Sněmovna národů na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. června 1989 ověřila platnost volby

poslance Jiřího Doležala

zvoleného dne 20. dubna 1989 ve volebním obvodu č. 62,

poslance Jozefa Kunkely

zvoleného dne 20. dubna 1989 ve volebním obvodu č. 92,

poslance Ivana Marušince

zvoleného dne 20. dubna 1989 ve volebním obvodu č. 118,

poslance Josefa Mixána

zvoleného dne 20. dubna 1989 ve volebním obvodu č. 24,

poslance Václava Nového

zvoleného dne 20. dubna 1989 ve volebním obvodu č. 15,

poslance Gustava Pilcha

zvoleného dne 20. dubna 1989 ve volebním obvodu č. 66,

poslance Aloise Priesnitze

zvoleného dne 20. dubna 1989 ve volebním obvodu č. 68,

poslance Radomíra Vintera

zvoleného dne 20. dubna 1989 ve volebním obvodu č. 53.

Kocinová v. r., Veselá v. r.
Janík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP