USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 136

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na uvolnění poslanců z členství ve výborech Sněmovny národů a na volbu poslanců za členy výborů Sněmovny národů

Sněmovna národů na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. června 1989

uvolnila

poslance

Evžena Erbana z členství ve výboru ústavně právním,

Jozefa Hrebíka z členství ve výboru pro průmysl, dopravu a obchod,

Pavla Koyše z členství ve výboru pro kulturu a výchovu,

Hanu Návratovou z členství ve výboru branném a bezpečnostním,

Helenu Nemcskovou z členství ve výboru branném a bezpečnostním,

Jiřinu Veselou z členství ve výboru pro plán a rozpočet,

a

zvolila

poslance

Mikuláše Beňa členem výboru pro sociální politiku,

Jiřího Doležala členem výboru pro plán a rozpočet,

Jozefa Hrebíka členem výboru branného a bezpečnostního,

Jozefa Kunkelu členem výboru zahraničního,

Vladimíra Liščáka členem výboru mandátového a imunitního,

Ivana Marušince členem výboru pro kulturu a výchovu,

Josefa Mixána členem výboru branného a bezpečnostního,

Helenu Nemcskovou členkou výboru pro průmysl, dopravu a obchod,

Václava Nového členem výboru branného a bezpečnostního,

Gustava Pilcha členem výboru pro sociální politiku,

Aloise Priesnitze členem výboru ústavně právního,

Radomíra Vintera členem výboru pro zemědělství a výživu.

Kocinová v. r., Veselá v. r.
Janík v. r
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP