USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 137

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na složení komise poslanců k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy vlády Československé socialistické republiky o vývoji

národního hospodářství a současných úkolech

Sněmovna národů na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. června 1989

zvolila

poslance

Štáfka Václava

Gogovou Vieru

Hykovou Blanku

Daráže Karola

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy vlády Československé socialistické republiky o vývoji národního hospodářství a současných úkolech.

Kocinová v. r., Veselá v. r.
Janík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP