USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 147

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na složení komise poslanců k přípravě usnesení Sněmovny národů ke zprávě místopředsedy vlády ČSSR a předsedy Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o realizaci bytové politiky

Sněmovna národů na své 5. schůzi dne 24. října 1989 zvolila komisi poslanců k přípravě usnesení Sněmovny národů ke zprávě o realizaci bytové politiky v tomto složení:

Csémi Jozef

Jenerál Jaroslav

Mráz Ladislav

Benešová Zdeňka

Horečná Irena

Veselá Jiřina

Klůzová, v. r., Pažická v. r.

ověřovatelé

Janík v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP