USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 150

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na složení komise k pří pravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě o plnění pro gramového prohlášení vlády Československé socialistické republiky

Sněmovna národů na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. listopadu 1989

zvolila

poslance

Gogovou Vieru

Hykovou Blanku

Daráže Karola

Štáfka Václava

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě o plnění programového prohlášení vlády Československé socialistické republiky.

Kocinová v. r., Pažická v. r.
Janík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP