USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 163

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na složení komise poslanců k přípravě usnesení Federálního shromáždění k Prohlášení Federálního shromáždění ČSSR k současné vnitropolitické situaci

v zemi

Sněmovna národů na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. listopadu 1989

zvolila

poslance

Karola Daráže

Antona Hlaváče

Blanku Hykovou

Drahoslava Křenka

Evu Silvanovou

Václava Štáfka

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ČSSR k Prohlášení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k současné vnitropolitické situaci v zemi.

Kocinová v. r., Veselá v. r.
Janík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP