USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 167

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze

Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. listopadu 1989

Sněmovna národů dne 29. listopadu 1989 schválila návrh předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. listopadu 1989 s tímto pořadem:

1. Prohlášení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k současné vnitropolitické situaci v zemi

2. Návrh ústavně právních výborů SL a SN na zřízení společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetření události ze 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 218 )

3. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky (tisk 217 ) .

Kocinová v. r., Veselá v. r.
Janík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP