USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 168

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 12. a 13. prosince 1989

Sněmovna národů dne 12. prosince 1989 schválila návrh předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 12. a 13. prosince 1989 s tímto pořadem:

1. Volba předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy Federálního shromáždění a dalších místopředsedů Federálního shromáždění

2. Zpráva komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled nad vyšetřováním události ze 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 211)

3. Stanovisko Federálního shromáždění ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v srpnu 1968 (tisk 212)

4. Vládní návrh zákona o odvodech do státního rozpočtu (tisk 174) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 205)

5. Vládní návrh zákona o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani) (tisk 175) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 206)

6. Vládní návrh devizového zákona (tisk 172) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 207)

7. Vládní návrh zákona o bankách a spořitelnách (tisk 173) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 208)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb., (tisk 179) vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (tisk 178), vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o přečinech (tisk 180) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů k nim (tisk 209)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům (tisk 191)

10. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 16. listopadu do 11. prosince 1989 (tisk 200)

Kocinová v. r., Klůzová v. r.
Blažej v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP