USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 169

k návrhu předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky na volbu předsedy Federálního shromáždění

Sněmovna národů na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 12. prosince 1989

zvolila

poslance Stanislava Kukrála

předsedou Federálního shromáždění.

Kocinová v. r., Klůzová v. r.
Blažej v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP