USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 171

k návrhu předsednictva Federálního shromáždění na volbu prvního místopředsedy Federálního shromáždění

Sněmovna národů na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 12. prosince 1989

zvolila

poslance Jozefa Stanka

prvním místopředsedou Federálního shromáždění.

Kocinová v. r., Klůzová v. r.
Blažej v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP