USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 172

k volbě místopředsedů Federálního shromáždění

Sněmovna národů na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

zvolila

poslance

Josefa Bartončíka

Antona Blažeje

Jána Pampúcha

místopředsedy Federálního shromáždění.

Kocinová v. r., Klůzová v. r.
Blažej v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP