USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 180

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na volbu šestičlenné volební komise k tajné volbě funkcionářů Federálního shromáždění

Sněmovna národů na své 6. schůzi dne 12. prosince 1989

zvolila

členy volební komise tyto poslance:

Pavlu Čáslavskou, Vieru Gogovou, Evžena Krauskopfa, Jána Pampúcha, Zdeňka Sytného, Juraje Turošíka.

Kocinová v. r., Klůzová v. r.

ověřovatelé

v z. Blažej v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP