USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 182

k volbě místopředsedkyně Sněmovny národů Federálního shromáždění

Sněmovna národů na své 6. schůzi dne 12. prosince 1989

zvolila

poslankyni

Blanku Hykovou

místopředsedkyní Sněmovny národů.

Kocinová v. r., Klůzová v. r.,

ověřovatelé

Blažej v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP