USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 185

k návrhu předsednictva Federálního shromáždění na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. prosince 1989

Sněmovna národů dne 19. prosince 1989 schválila návrh předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. prosince 1989 s tímto pořadem:

1. Programové prohlášení vlády Československé socialistické republiky

2. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci.

Veselá v. r., Kocinová v. r.
Blažej v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP