USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 189

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. prosince 1989

Sněmovna národů dne 28. prosince 1989 schválila návrh předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. prosince 1989 s tímto pořadem:

1. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tisk 227)

2. Návrh ústavního zákona o volbě nových poslanců zákonodárných sborů (tisk 228)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění (tisk 230).

Veselá v. r., Kocinová v. r.
Blažej v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP