USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 195

k volbě členů předsednictva Federálního shromáždění

Sněmovna národů na 7. schůzi dne 28. prosince 1989 zvolila poslance

Alexandra Dubčeka

Zdeňka Jičínského

členy předsednictva Federálního shromáždění.

Pampúch v. r., Klůzová v. r.

ověřovatelé

Stank v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP