USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 196

k volbě členů předsednictva Sněmovny národů

Sněmovna národů na 7. schůzi dne 28. prosince 1989 zvolila poslance

Stanislava Hanáka

Štefana Trška

členy předsednictva Sněmovny národů.

Pampúch v. r., Klůzová v. r.

ověřovatelé

Stank v. r.

předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP