USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 198

k návrhu předsednictva Federálního shromáždění na konání 20. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. prosince 1989

Sněmovna národů dne 28. prosince 1989 schválila návrh předsednictva Federálního shromáždění na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. prosince 1989 s tímto pořadem:

1. Volba předsedy Federálního shromáždění

2. Volba prvního místopředsedy Federálního shromáždění

3. Volba místopředsedů Federálního shromáždění.

Pampúch v. r., Klůzová v. r.
Stank v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP