USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 199

k volbě předsedy Federálního shromáždění

Sněmovna národů na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. prosince 1989

zvolila

poslance

Alexandra Dubčeka

předsedou Federálního shromáždění.

Pampúch v. r., Klůzová v. r.
Stank v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP